Ledighed og Jobrotation

Skaber ordninger som jobrotation faktiske jobs i private virksomheder?

Skaber ordninger som jobrotation faktiske jobs i Danmark?

Jeg har været lidt væk grundet noget ferie uden netforbindelse, og har efterfølgende været indlagt efter et ildebefindende på jobbet.

Det gjorde at jeg havde masser af tid til at tænke lidt over det jobcentercirkus kommunerne har i Danmark.

Har en privat virksomhed med 1,2 eller 3 ansat i jobrotation egentligt råd til at ansætte nogle mennesker ordinært?

Regnestykket er egentligt simpelt.

Den private virksomhed modtager fra staten DKK. 31.500,- pr. måned for at ansætte en ordinært. Er overenskomsten fx 20.000,- tjenes altså 11.500,- pr. måned. Kravet er, at der skal være elever i virksomheden, men hvis de nu ikke er der alligevel har man altså 11.500,- pr. måned til en elev fra staten og dermed 2 gratis årsværk. Ellesr tjener man 11.500,- pr. måned plus en arbejdskraft det hele finansieret af staten.

Det ligner unægtelig et brud på EU-reglerne om (in)direkte erhvervsstøtte til private virksomheder.

Og en rigtigt dårlig forretning for staten. Folk kunne være blevet på dagpenge for det halve!

Har virksomhederne råd til at miste de penge plus den arbejdskraft der stilles til rådighed finansieret af staten?

Skabes der faktisk reelle jobs eller spilder vi milliarder på noget der ikke er bedre end en aktiverings- og samtalefabrik?

Skabes der faktisk andre jobs end til flere offentligt ansatte i jobcentrene der jo er nødvendige for at administrere hele dette cirkus?

Sagen er, at jeg tvivler meget!

Thomas Gustafsson
Om Ledighed og Jobrotation
er akademiingeniør og medstifter samt tidligere formand for Aktive Ingeniører. Han er nuværende næstformand for AI og blogger om arbejdsløshed set gennem ingeniørbriller og om ordningen Jobrotation.