Ledighed og Jobrotation

Jobrotation - en god ordning for akademikere?

Jobrotation er en ordning, der er opfundet af staten for at kunne betale private virksomheder for at hjælpe langtidsledige tilbage på jobmarkedet.

Ordningen betyder, at virksomheder, der sender deres medarbejdere på kursus med fuld løn, kan få et tilskud af staten på ca. kr. 195,- i timen for at ansætte en langtidsledig i de 'huller', der opstår i vagtplanerne.

Forudsætning for tilskuddet der jo gør arbejdskraften gratis eller til en overskudsforretning er, at de ansætter den langtidsledige (nu er man det efter 12 måneders ledighed) på normale overenskomstmæssige vilkår.

Jobrotation er en ret god ordning – hvis man fx har været på kontanthjælp i længere tid, har misbrugsproblemer eller skal lære at stå op om morgenen, da den giver virksomheden en bonus for at inkludere svage ledige og få dem tilbage på arbejdsmarkedet.

Sagen er dog den, at kommunale jobcentre (mis)bruger dette værktøj til at flytte ressourcestærke folk som fx akademikere fra deres egen jobcenterstatistik til statens tal og budgetter.

I op til et år er der altså ikke længere tale om en ledig i kommunen. Sagen er så desværre den, at ressourcestærke menneske, som fx ingeniører, optager pladsen fra dem, der har mere brug for hjælp.

Jobcentrene flytter jo en ledig fra jobcenterkøen til fast arbejde – og det ser jo godt ud i statistikken, men den ledige arbejder UDEN at optjene timer til en ny ledighedsperiode og i tilfældet med fx ingeniører uden at øge den lediges kompetenceprofil.

Argumentet er, at det er lettere at få et job, når man er i arbejde, men er det virkelig korrekt, at jeg fx. bliver en bedre IT/Databasespecialist af at sidde i kasselinjen i et lokalt supermarked?

Burde kommunen ikke hellere tænke lidt over, at få øget akademikerens værdi og dermed skabe et fremtidigt bedre skattegrundlag i stedet for en HK løn?

Og jeg tænker ikke på at øge kompetenceprofilen ved hjælp af 6-ugers selvvalgt kursus der jo også er en løsning fra det danske jobcentercirkus der heller ikke virker!

På denne blog vil jeg fremover se på flere sider af denne indirekte statsstøtte til private virksomheder. Hele min sag er beskrevet meget fint af Lene Wessel i denne artikel.

Thomas Gustafsson
Om Ledighed og Jobrotation
er akademiingeniør og medstifter samt tidligere formand for Aktive Ingeniører. Han er nuværende næstformand for AI og blogger om arbejdsløshed set gennem ingeniørbriller og om ordningen Jobrotation.