Team Arbejdsglæde

Jeg sætter X ved feedback kultur i Danmark

I går fulgte jeg den sidste valgdyst mellem Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen. Udover, at de gennem samtlige dyster har kridtet banen op med hinandens uenigheder, hørte jeg Lars anerkende Helle ”For en formidabel flot indsats i forhold til at sikre sammenhæng i det danske samfund, så der ikke kom nogen overreaktion frem” i forbindelse med terrorangrebet i februar.

Feedback, som bliver givet med en intention om at udvikle og ville det bedste for et andet menneske er en uvurderlig gave, for dig som kan tage imod, hvis du er i stand til at tage imod.

Samtidig oplever jeg, at det er et af de mest givende og udviklende redskaber, fordi det så enkelt, direkte og kraftfuldt.

Sådan kunne Lars havde givet sin feedback

Lars anerkendelse af Helle kunne have været endnu mere kraftfuld, hvis han havde præciseret "Den formidable flotte indsats", altså hvad var det specifikt Helle havde gjort godt, og var der noget han synes, hun kunne have gjort bedre. Men politik handler jo ikke om at udvikle sig sammen som teams/partier. I modsætningen til en virksomhed hvor det er graden af synergi mellem velfungerende teams, der afspejler sig i resultaterne.

Ros og anerkendelse

Når du ønsker at give en feedback, som udvikler andre, så er det en god ide, at skelne mellem ros og anerkendelse. Ros handler om værdiladede ord, især ordet ”Dygtig” siger vu ofte til vores børn, når de kommer hjem med egne produktioner af askebægre, tegninger, skærebrætter etc.

Ros nedbryder selvværd. Du bliver afhængige af, at få at vide hvor ”Dygtig” du er når du præsterer. Ønsker du at opbygge selvværd, handler det om, at vide at du er god nok som den du er, og ikke kun for det du præstere. Anerkendelse derimod opbygger selvværd, fordi det præciserer hvad det er du gør godt eller kunne gøre bedre uden at gå på dig som person.

Når jeg præsenterer feedback modellen, kigger folk ofte på mig og siger ”Ja, det er jo meget godt, men jeg hører slet ikke de tre første, jeg sidder bare og venter på kritikken”.

Sandt nok, det er desværre det, vi ofte gør. Vi glemmer også, at MEN er ordet, som sletter alt hvad der lige er blevet sagt, og at vi bør erstatte MEN med OG.

Hvad nu hvis det slet ikke handlede om kritik? Hvad hvis vi spillede hinanden gode ved at tilkendegive vores observationer? Hvad nu hvis vi kunne skabe resultater sammen?

Feedback modellen

Det jeg synes, at du gjorde godt var:

  1. at du talte højt og tydeligt
  2. at du overholdt tiden
  3. at du havde øjenkontakt med alle og derfor virkede imødekommende

Det jeg synes du kunne øve dig i/eller blive endnu bedre til er

  1. at du får involveret dem, som ikke deltog i diskussionen

Generelt synes jeg,

  1. at det er dejligt, at du altid sørger for at være velforberedt og grundig

Det hele handler om at træne, så jo oftere du træner, jo bedre bliver du. Sommerferien kan være en kærkommen lejlighed til at begynde. Start f.eks. i de nære relationer med din familie og dine gode venner. Jeg er sikker på, at de bliver oprigtige glade for din feedback.

Godt valg og god sommer!

Om Team Arbejdsglæde