Projektledelse

Ingeniør-projektlederens faldgruber

En hel del af mine opgaver som selvstændig rådgiver og konsulent indenfor projekt- og forandringsledelse består i at være sparringspartner for ingeniør-projektledere.

Når jeg har rollen som sparringspartner, er det min opgave at lytte til projektlederen, følge med i dennes arbejde (typisk ved at være 'flue på vægen' under projektlederens møder), samt give modspil og spille nye og anderledes idéer på banen. Der opstår ofte et tillidsforhold, for jeg er jo ikke projektlederens chef, har ingen indflydelse på dennes løn- og ansættelsesforhold, forfremmelser eller andet og det jeg hører og ser bliver mellem projektlederen og mig. Min oplevelse er, at mange projektledere for store og komplicerede projekter med mange interessenter, ofte er ensomme og mangler en de kan tale fortroligt med om projektanliggender - drøfte problemstillinger og løsningsmuligheder med.

For at jeg kan bidrage med noget, skal jeg naturligvis have en vis indsigt i projektlederens aktuelle situation og i projektets problemstillinger. Dette får jeg ved at tale med projektets vigtigste interessenter. Disse kortlægges vha. en interessentanalyse, som projektlederen har udarbejdet på traditionel vis. Jeg taler så - under fire øjne - med hver af de vigtigste interessenter, gennemgår projektets forskellige dokumenter, ikke mindst projektledelsesplanen (hvis en sådan findes), samt deltager i projektgruppemøder og andre vigtige begivenheder i projektet - altid, som nævnt, som 'flue på vægen', idet jeg jo kun skal lytte og erfare.

Således klædt på er jeg herefter klar til at støtte projektlederen i dennes arbejde.

I det følgende vil jeg nævne fem ting, som har været kendetegnet for de mange ingeniør-projektledere, jeg i mine 10 år som selvstændig, har været sparringspartner for. Det der kendetegner ingeniør-projektlederen er nemlig ofte: en høj faglig interesse og kompetence, at ledelseselementet er et 'nødvendigt onde' for at kunne beskæftige sig med det faglige, større interesse for det faglige - teknikken - end for mennesker, en vis indadvendthed, samt manglende evner og vilje til at kommunikere mere end det højest nødvendige.

Dette leder frem til ingeniør-projektlederens 5 faldgruber:

1) Manglende fokus på projektets interessenter Ingeniør-projektlederen har ofte mere fokus på hvad vi skal lave end på hvem vi laver det sammen med og for. Dette fører til at menneskeskabte udfordringer i projektet overses. Det jeg anbefaler her, er at lave en grundig interessentanalyse og fokusere meget på interessentstyringen i hele projektets levetid.

2) Stiller ikke krav Ingeniører er ofte rare og lidt konfliktsky mennesker. Alt for ofte undlader ingeniør-projektlederen at skære ud i pap, hvordan projektet er organiseret og hvem der har ansvaret for hvad. Dette fører til manglende ansvarsfølelse hos projektdeltagerne, manglende motivation og slingrekurs. Det jeg anbefaler her, er at lave en klar organisationsplan og en ansvarsbeskrivelse for hver enkelt projektdeltager.

3) Følger ikke op Det er pinligt at følge op, specielt hvis det er ens kolleger man følger op på. Den holdning har mange ingeniør-projektledere. Manglende opfølgning fører til manglende motivation og manglende resultater. Det jeg anbefaler her, er at projektlederen systematisk følger op og dermed viser, hvor vigtigt hver enkelt projektdeltagers arbejde er for projektet.

4) Kommunikere ikke En mail er nok og der er jo ingen grund til at gentage sig selv. Mange ingeniør-projektledere sparer på ordene og skal de endelig kommunikere, sker det kort og kontant via mail, selvom om modtageren sidder inde ved siden af. Manglende kommunikation fører til manglende motivation, misforståelser og til at projektlederen mister følingen med sit projekt - og omvendt! Det jeg anbefaler er at projektlederen arbejder målrettet med sin kommunikation, fx bruger interessentanalysen til at udarbejde en kommunikationsplan, samt bruger andre kommunikationsværktøjer.

5) Sælger ikke Jeg er fagspecialist og det med at sælge er en form for prostitution, som jeg ikke giver mig af med. Sådan tænker mange ingeniører. Når du er projektleder, er du også salgsansvarlig for projektet og hvis du ikke arbejder med ekstraordrer og ekstrabetaling, så forspilder du dine muligheder for at optimere projektets økonomi. Det jeg anbefaler er, at projektlederen sætter salgsmål for sig selv og sine projektmedarbejdere. Det du og dine projektmedarbejdere laver er jo fantastisk, så selvfølgelig koster det penge - mange penge!

Jeg kunne godt ryste 10 faldgruber mere ud af ærmet, men få nu først styr på disse fem.

Mere hjælp at hente:

Projektledelse

Om Projektledelse