Heins ledelsestanker

Hvilken type leder er du?

Hvad er ledelse egentlig?

Ledelse er jo heldigvis et kompliceret felt som er spændende at fordybe sig i. Derfor er der også overraskende mangfoldige definitioner af ledelse… her er nogle til inspiration:

  • At arbejde gennem andre… (indsats)
  • At skabe resultater gennem andre (resultatfokus)
  • At nå mål gennem andre (målfokus)

Det er ret klassiske definitioner på ledelse. Senere er kommet meget fokus på at eksekvere og definitioner som:

  • At få det rette til at ske (handlekraft)
  • At sikre eksekvering af strategien (strategisk sigte)
  • Leadership – It’s all about execution (Paul Evans)

Andre definitioner retter sig mere mod mennesket og det relationelle:

  • Praktiseret menneskesyn (værdifokus)
  • At tage ansvar!

Den ovenstående er meget skandinavisk – på den måde bliver alle der tager ansvar for noget – produkt, proces, medarbejdere, projekter til ledere. Så i en moderne virksomhed agerer alle som ledere. Det er ikke kun et job – det er en holdning og en tilgang til arbejdet.

En mere business rettet (og ret skarpsindig syner jeg) er:

  • At få medarbejdernes kompetencer og engagement til at give gode produkter og god indtjening.

De 4 ting skal gå op i en enhed. Kompetencer + Engagement => Gode produkter + God indtjening.

Hvilken definition er skrevet til dig?

Tune Hein
Om Heins ledelsestanker
Tune Hein er strategi- og ledelsesrådgiver uddannet på DTU, CBS og IMD. Han er forfatter til 8 ledelsesbøger og introducerede bl.a. Handlekraft-begrebet og Den Lærende Organisation i Danmark. Ved siden af konsulentprojekterne holder han foredrag og arbejder med iværksættere. www.tunehein.dk