Heins ledelsestanker

Hvad består ledelse af?

Ledelsesmodeller - der er flere indsatser…

Ledelsesmodellerne giver deres bud på hvad ledelse består af.

En er fx Novos gamle mundrette model som swinger godt. Den siger at ledelse består af 3 dele:

 • Manage Business
 • Manage People
 • Manage Self

KUs ledelsemodel er ikke overraskende lidt mere akademisk, hvor ledelse består af 4 discipliner:

 • Administrativ ledelse
 • Faglig ledelse
 • Strategisk Ledelse
 • Personale Ledelse

Mest præcis synes jeg er en model som erstatter administrativ ledelse med driftsledelse. Den er oprindeligt udtænkt af Kurt Klaudi og jeg har så arbejdet videre på den:

 • Strategisk ledelse. At lede fremtiden. Tegne visionen. Identificere potentialerne. Lægge strategien der kan få os derhen. En disciplin der kalder på både det analytiske, kreative såvel som valg/fravalg – og ikke mindst processen, forankring og kommunikation så folk vil med på rejsen.
 • Driftsledelse modsvarer den strategiske ledelse ved at rette sig mod nuet. At lede dagligdagen. Med prioritering af ressourcer og optimering af processer – og kommunikation heraf. Driftsledelse støttes af to andre ledelses-discipliner nemlig:
 • Faglig ledelse. Der sikrer kvalitet. Stor i nogle jobs – fx hos læger og smede, mindre i andre jobs hvor ledelse er mere generel.
 • Personaleledelse. Så folk yder deres bedste. Sikre motivation og handlekraft i teamet og individet. Udvikling af kultur for mange – og personlig udvikling for den enkelte. Derved fastholde og tiltrække de rette.

To andre modeller i den lidt tungere ende er:

Ledelse består af tre overordnede ledelsesopgaver:

 • At gennemtænke og definere organisationens specifikke formål og mission, hvad enten det er en virksomhed, et hospital eller et universitet
 • At gøre indsatsen produktiv og medarbejdere ”effective”
 • At håndtere social påvirkning og social ansvarlighed

Ledelse kan defineres ved fire egenskaber:

 • et kommunikerende samspil mellem mennesker,
 • der sætter sig i stand til at skabe sådanne vidensmæssige og fysiske fælles ressourcer
 • i form af en problemløsning, således
 • at en nærmere fastlagt målopfyldelse nås

Hvad består din ledelses-indsats af? Hvilken model rammer bedst dit fokus?

Tune Hein
Om Heins ledelsestanker
Tune Hein er strategi- og ledelsesrådgiver uddannet på DTU, CBS og IMD. Han er forfatter til 8 ledelsesbøger og introducerede bl.a. Handlekraft-begrebet og Den Lærende Organisation i Danmark. Ved siden af konsulentprojekterne holder han foredrag og arbejder med iværksættere. www.tunehein.dk