Gå til hovedindhold
Ledelse og coaching

Fornuft og følelse

Der er meget godt at sige om de sociale medier og muligheden for – på demokratisk vis – at give sin mening til kende og påvirke verden omkring os. Der er dog noget, der til stadighed undrer mig. Nemlig hvor meget vi lader os styre emotionelt og hvor lidt vi ofte inddrager fakta. Eller bare stopper op og undersøger den givne sag fra flere vinkler.

Det er så nemt at lade sig rive med

Her for nylig var der et indlæg på Facebook, hvor en udtalelse fra en engelsk politiker blev kritiseret i temmelig fordømmende vendinger. De kommentarer, der fulgte fra andre, var om end endnu mere nedgørende. Måske var det helt berettiget, men måske var det ikke. Måske var det velunderbygget, men måske løb budbringeren med en halv vind. Det kan man kun gisne om. Det fremgik i hvert fald ikke og læserne lod sig tydeligvis rive med.

Følelser, fantasi og fakta

Jeg har haft fornøjelsen af at tage en mediator uddannelse hos ReCome. Når de skal klæde folk på til at forstå hinanden bedre i konfliktsituationer og til at finde fælles fodslag, bruger de blandt mange andre værktøjer en model, de kalder ”De 3 F-zoner”.

De 3 F´er står for Fakta, Fantasi og Følelser. Budskabet i modellen er følgende: Det at indsamle faktuel information i en sag; det at gøre sig tanker om folks intentioner og forestille sig betydningen af holdninger eller handlinger samt det at være opmærksom på den følelsesmæssige påvirkning er lige betydningsfuldt.

Når vi befinder os i fakta-zonen forholder vi os nøgternt og bevidst til informationer og udtrykker os med afsæt i konkrete forhold og objektive informationer. I fantasi-zonen gør vi os forestillinger om hensigter og intentioner. I følelses-zonen styres vores udtalelser og reaktioner fra maveregionen og ud fra vores intuition.

Et lille eksperiment

Jeg gav mig selv nogle uger til at undersøge hvad der sker, hvis jeg kun ”går på ét ben”. Her er hvad jeg fandt ud af:

  • Hvis jeg alene fokuserer på de kolde facts, får jeg ikke taget den menneskelige faktor i ed og så virker en plan, en beslutning eller et budskab kun på papiret.
  • Hvis jeg kun tolker og fortolker folks hensigter og reaktioner i en given situation mister jeg muligheden for at undersøge tingene konkret og handler ud fra hypoteser, der måske ikke holder stik.
  • Hvis jeg lader mig styre af følelser, bliver alle mine handlinger og beslutninger spontane og styret af f.eks. lyst eller frygt. Jeg mister enhver mulighed for at hæve mig op på et mere strategisk og intellektuelt plan og skabe noget overblik. Fornuften går fløjten.

Prøv at eksperimenter lidt og se, hvad du vil opdage.

De 3 F-zoner fungerer ikke bare i relation til det, der foregår omkring dig. Det er også fuldt i spil i forholdet til dig selv og de muligheder, du dermed spiller dig selv i hænde.

Helene Aalling
Om Ledelse og coaching
er direktør i firmaet Living Leadership, PCC-certificeret leder og teamcoach og har drevet selvstændig virksomhed siden 2004.