Unge ingeniører efterligner knækstyret køretøj hos Danfoss

Illustration: zurijeta/Bigstock

To ingeniørstuderende fra Aalborg Universitet bruger efterårssemestret på Als, hvor de kombinerer teori og praksis i et projekt, hvor de udvikler en hydraulisk platform. De søgte hver for sig på sidste DSE Messe, men fik begge plads på Danfoss.

En hydraulisk platform, der vugger og vibrerer føreren, som om han sad i et køretøj på vej over et ujævnt terræn. Det er, hvad de to ingeniørstuderende Daniel Brusen Nielsen og Jacob Andersen går og bygger på i et praktikorienteret projektforløb hos Danfoss.

Søger du nye udfordringer? Tjek Jobfinder.

De fandt begge praktikpladsen i forbindelse med DSE-messen i foråret, hvor de uafhængigt af hinanden opsøgte Danfoss’ stand.

»Vi ville begge høre, hvad Danfoss havde af tilbud om praktik. Ham, vi skulle snakke med, var der så ikke, fordi han var ude at lede aktivt efter nogen med vores uddannelse,« siger Daniel Brusen Nielsen, der sammen med sin medpraktikant er på 9. semester i mekatronisk reguleringsteknik på Aalborg Universitet.

Efter en samtale på messen søgte de begge praktikplads hos Danfoss og er i dette semester blevet en del af Danfoss Power Solution.

Rart at tale med ingeniører

På DSE-messen i Aalborg møder mange virksomheder ikke kun op med dem, der skal ansætte, men også med ingeniører, der selv arbejder på området i forvejen.

»Det er dejligt at snakke med lige­sindede og høre, hvad de har at sige om at arbejde i virksomheden, og hvad de laver til daglig. Man har jo ikke en klar idé om, hvad en virksomhed laver, når man bare hører om den,« siger Daniel Brusen Nielsen.

De mener, at det er en fordel, at virksomhederne ikke kun sender HR-folk ud, men snarere nogle, der taler samme sprog og er i øjenhøjde med de ingeniørstuderende.

»Det er en god måde at møde folk fra erhvervslivet på, som man ikke ellers møder, når man har hovedet nede i computerskærmen på universitetet,« mener Jacob Andersen.  

Relevant og seriøs praktikplads

Det var vigtigt for begge kommende civilingeniører, at praktikpladsen kunne udfordre dem, og at de fik mulighed for at bruge det, de havde lært under uddannelsen.

»Vi foretager os fuldstændig det samme, som vi ville på universitetet. Måske med en lidt mere praktisk tilgang. I stedet for et projekt på universitetet, så laver vi det bare her,« siger Jacob Andersen.

De er begge flyttet til Als, hvor Danfoss har sørget for bolig til dem begge i det semester, praktikforløbet varer.

Virksomheden forstår uddannelsen

Daniel og Jacob ser det begge som en styrke, at Danfoss har erfaring med praktikanter, og at virksom­heden forstår ingeniøruddannelsen og ved, hvad de studerende kan.

De arbejder nu på deres eget hydrauliske projekt med at udvikle en bevægelsesplatform, der skal efterligne et knækstyret køretøj, der kører over ujævt terræn, hvilket udsætter føreren for vibrationer.

»Vi arbejder med nogle hydrauliske systemer ligesom på universitetet, hvor vi har en lidt mere praktisk tilgang. Så prøver vi at udvikle nogle forskellige ting, som de så kan indføre i deres produkter,« forklarer Daniel Brusen Nielsen.

»Jeg synes tit, man hører om, at når folk kommer ud i praktik, så bliver de sat til en opgave, der ikke har meget teoretisk på sig. Dér har Danfoss været gode til at stille en opgave, der både er praktisk og har en del teori, i forhold til det vi ellers laver.«

De har en projektleder tilknyttet, men får ellers lov til at arbejde selvstændigt. Hvis de bliver i tvivl om noget, er de dog blevet en del af virksomheden og kan altid spørge kollegerne omkring sig.

»Det er altid en hjælp, at der nogen omkring en selv, der har erfaring og viden, man ikke selv har,« siger Jacob Andersen.

Erfarne messegængere

For nogle er DSE-messen en hyggelig dag med de medstuderende, men de to mekatronikstuderende kom til messen med en plan:

»Vi har begge været til messen mange gange før. Vi vidste godt, hvad vi gik i møde, men jo ­tættere man kommer på at være færdig med uni, desto mere vil man gerne have noget håndgribeligt ud af messen. Min forventning var helt klart at tale med virksomheder om en praktikplads,« siger Daniel Brusen Nielsen.