Store lønforskelle mellem regionerne

Privatansatte ingeniører i Nordsjælland topper lønstatistikken, mens fynboerne ligger i bunden. Og så er det ikke i Vestjylland, man skal blive gammel, hvis man vil være rig. Generelt ser det nu godt ud for alle, mener IDA

Privatansatte ingeniører med bopælsadresse i Nordsjælland henter de højeste lønninger hjem med en gennemsnitlig månedsløn på 61.977 kroner, ikke mindst takket være en gennemsnitsløn for de ældste ingeniører med 20 års anciennitet på 67.684 kroner om måneden.

Men der er retfærdighed til. Nordsjællænderne er nemlig samtidig den gruppe i landet blandt privatansatte ingeniører, der har hentet den laveste gennemsnitlige lønforhøjelse på 2,5 procent sidste år. Stik modsat vestjyderne, hvor lønforhøjelsen toppede med 3,8 procent, og hvor den gennemsnitlige månedsløn var landets laveste for ingeniører med 10 års anciennitet på 47.184 kroner og for ingeniører med 20 års anciennitet på 55.500 kroner.

Regionalt lønniveau 2016, privatansatte IDA-medlemmer

Fynboer får mindst

Det er ikke mindst, fordi fynske ingeniører gennemsnitligt er yngre end andre steder, at de ligger nederst i lønskalaen, mener formanden for Ansattes Råd i IDA, Juliane Marie Neiiendam Illustration: Henrik Frydkjær

Og så gælder det med retfærdigheden alligevel ikke. For fynske ingeniører, der er ansat i det private erhvervsliv, hentede kun en lønforhøjelse sidste år på 2,7 procent, hvor landsgennemsnittet lå på 3,2 procent. Og fynboerne har i forvejen den laveste gennemsnitlige løn på 50,132 kroner om måneden.

Det viser Ingeniørforeningen IDAs opgørelse over de regionale lønninger. Men ifølge formanden for Ansattes Råd i Ingeniørforeningen IDA, Juliane Marie Neiiendam, er der en god forklaring - eller rettere flere - på, at en fynsk ingeniør i gennemsnit tjener næsten 12.000 kroner mindre om måneden end en nordsjællandsk:

»Der er kommet mange flere arbejdspladser til på Fyn de senere år, og det betyder, at ingeniørerne her er relativt yngre end nordsjællandske ingeniører. Samtidig er antallet af ledere og mellemledere i Nordsjælland højere. Det er også i Nordsjælland, at flere medicinalvirksomheder ligger, og de lønner traditionelt højt. Endelig er der mindre regionale lønforskelle, der skyldes forskel i leveniveauet,« siger Juliane Marie Neiiendam, der afslører, at hun selv i sin tid fik 1.000 kroner mere om måneden i KMD, alene fordi hun arbejdede i Ballerup i stedet for på Fyn.

Stabil lønudvikling

Hun peger samtidig på, at lønudviklingen, som også synes at være ringest for fynboerne i 2016, er præget af tilfældigheder. I 2014 var det faktisk på Fyn, at den højeste lønudvikling lå med 4,6 procent, mens det sidste år var i Østjylland med 4,5 procent. Og i år er det altså vestjyderne, der har hentet mest.

Regional lønudvikling 2016, privatansatte IDA-medlemmer

»Gennemsnitligt har reallønudviklingen for ingeniører ligget på lidt over 3 procent de seneste tre år og dermed er væsentligt over inflationen. Vi ser heldigvis en rolig lønudvikling, og det er godt for danske virksomheder, for det er lettere at planlægge, når lønnen udvikler sig stabilt frem for i store spring,« siger Juliane Marie Neiiendam, der samtidig peger på, at det overordnede billede jo viser, at det går godt for både ingeniørerne og dansk erhvervsliv.

Den gennemsnitlige løn for medlemmerne af IDA lå i 2016 på 54.347 kroner. Nyuddannede fik gennemsnitligt 36.981 kroner, mens ingeniører med henholdsvis 10 og 20 års anciennitet fik 53.821 kroner og 61.957 kroner.