Spændende lederudfordring som ung, kvinde og ingeniør

32-årige Heidi Sommerset, civilingeniør i industrielt design og R&D Manager i SCAN A/S, har haft fuld drøn på lederkarrieren – og har kombineret ingeniør-kompetencerne med en gejst for at udvikle mennesker.

32-årige Heidi Sommerset er drevet af at få indflydelse, at være med, hvor det sker, og hvor beslutningerne tages. Hun kan kombinere ingeniørfærdighederne med en strategisk forståelse for forretning og skabe udvikling og gejst hos de ansatte. Og hun har insisteret på at gøre det, selvom hun har mødt lidt skepsis som ung kvindelig inge­niørleder.

»Jeg har et behov for at forstå, hvorfor noget sker – og handle på det. Jeg er kreativ og visionær og går meget op i at få folk med på at nå vores mål. Jeg vil have, at alle mine medarbejdere ved, hvad der sker fra start til slut. Jeg kan lide at se, at der sker noget,« siger Heidi Sommerset, der ikke ser sig selv som en typisk ingeniørprofil.

Lyst til ledelse? Her er de spændende lederjob

Hun er R&D Manager i SCAN A/S, som udvikler og producerer brændeovne, og vidste allerede som nyuddannet civilingeniør i industrielt design fra Aalborg Universitet, at hun ville kombinere ingeniørfærdighederne med noget forretningsmæssigt og økonomisk og har derfor taget 1. og 2. del af HD Marketing Management.

Og mikset af færdigheder førte hende hurtigt ind i ledelse efter først at have været den første ansatte i en nystartet udviklingsorienteret virksomhed S-Light stiftet af en serie­iværksætter til Færch Plast, hvor hun efter et år blev leder og skulle bygge et designteam op.

Dialog og medindflydelse

Hendes uddannelse har også handlet om management og kommunikation, og netop dialogen med medarbejderne er hendes byggesten til god ledelse. Hun får energi af at se medarbejderne udvikle sig og nå de mål og resultater, der er besluttet. Hun sætter tid af til det i MU-samtaler og løbende samtaler, hvor der både tales om driftsopgaver, udvikling og forventninger.

»Jeg ser det at arbejde med mennesker og processer som måden at nå resultater på. Hvilket resultat vil du nå frem til? Hvilke mål vil du nå? Hvordan laver vi så en proces, så vi når derhen? Det er inspirerende at få medarbejderne til at løbe i samme retning, fordi vi har identificeret behov og ønsker sammen,« siger Heidi Sommerset om sin ledelsesstil, hvor hun arbejder med medarbejderne som ligeværdige.

»Det klassiske hierarki virker ikke. Det nytter ikke, at jeg som chef siger, at nogen skal gøre et eller andet. Jeg vil have, at medarbejderne skal have lyst til at gøre deres bedste. Det er den måde, man får mennesker med til at nå resultaterne på,« konkluderer hun.

Ingeniøren går ned i detaljen

Heidi Sommerset bruger sine inge­niørfærdigheder i sin ledergerning – gerne koblet med elementer fra andre områder og fagligheder. For eksempel har hun ladet sig inspirere af Lean og en ABC-­pen­ge­strøms­analyse, hvor hun har sat medarbejderen og dennes ressourcer i fokus frem for pengestrømme, som analysen oprindelig er udarbejdet til.

For trives medarbejderne ikke, så performer de heller ikke. Derfor er det godt at kunne gå ned i detaljen.

»På den måde kan man fjerne processer og elementer, der ikke giver værdi. Det kan også bruges, hvis medarbejderne er stressede, for så kan sådanne analyser vise, hvad vi kan sortere fra. På den måde frigør vi tid til det, der er spændende og giver værdi,« forklarer hun om, hvordan hun sætter sin uddannelse som ingeniør i spil og tager beslutninger ud fra et faktuelt datagrundlag.

Udfordringer som ung kvinde

Indtil Heidi Sommerset fyldte 30 år, syntes hun, at det var en udfordring at være både ung og kvinde i inge­niørverdenen.

»Det at være kvinde, leder og så ung, som jeg var, gjorde, at jeg blev betragtet som ung og grøn. Jeg har kunnet mærke i forskellige ledersammenhænge, at mine input ikke altid har haft samme vægtning som de ældres. Jeg har skulle bevise og argumentere mere. Heldigvis har jeg haft chefer, der ikke har delt denne skepsis og alle har givet en god støtte og opbakning,« siger hun.

Også blandt medarbejdere har hun oplevet, at de var skeptiske, da de hørte, at de skulle have en chef på omkring 30 år, men da de så så hende i aktion, sagde de hurtigt, at hun havde gjort deres skepsis til skamme.