Sådan styrer den offentlige leder gennem reform-stormen

Der er mange interessenter, reformer og konstante forandringer, og et ledelsesmæssigt skift væk fra silotanken til at arbejde tværgående i netværk er blandt de udfordringer, offentlige ledere står over for, påpeger IDA-underviser Henrik Helweg

Offentlige ledere skal kunne navigere sikkert i det flerdobbelte krydsfelt mellem borgere, politikere, direktører og medarbejdere. Det kræver personlig gennemslagskraft og modstandsdygtighed. Udfordringerne står nærmest i kø. En særlig udfordring er, at der hele tiden gennemføres reformer.

Når der hele tiden gennemføres reformer, lægges der et stort pres på organisationen. Det kræver meget af ledere og medarbejdere, at der er så stor bevågenhed – både fra politikere, borgere og medierne.

»Det lægger et pres på lederne, der igennem de seneste ti år har været gennem så mange forandringer, at de lever på kanten til kaos, hvor det kan være svært at leve op til alle målkrav,« siger Henrik Helweg fra konsulenthuset Mannaz, der har mange års erfaring i at undervise og udvikle ledere i både offentlige og private organisationer – og underviser på IDAs kurser og uddannelser for ledere.

Pres mellem reformer og innovation

De mange reformer og forandringspresset gør, at offentlige ledere hele tiden skal være enormt innovative. De skal gå fra mere til bedre – og hele tiden levere noget i højere kvalitet.

»Det bliver mere og mere vigtigt at finde ind til de overordnede kerneopgaver, som den enkelte offentlige virksomhed er sat i verden for at løse, mens kerneydelserne ændrer sig hele tiden,« siger Henrik Helweg og fortsætter:

»Vi bevæger os fra at levere service til medborgerskab. De forpligtelser, der før lå i det offentlige, er i stigende grad rykket hen mod borgerne, der har et medansvar. Det ser vi i forhold til ældre og til digitaliseringen. Borgerne bliver inddraget i løsningen af opgaver – og det kræver, at de offentlige ledere er innovative.«

Læs også: Ledelse af innovation kræver psykologiske principper

Fra silo til tværgående netværk

Vi ser også en virkelighed med øget diversitet og tværgående samarbejde i netværk. I gamle dage blev der arbejdet mere silo-orienteret, mens der i dag arbejdes med netværk og klynger.

»Det er et ledelsesmæssigt skift, fordi lederne skal forholde sig til diversiteten – vi bliver mere og mere forskellige i et multietnisk samfund, hvor der skal arbejdes på tværs mellem mange faggrupper, traditioner og kulturer,« fastslår Henrik Helweg.

Læs også: Bring dine styrker i spil som leder: Ledelse på kanten af kaos

Større behov for selvledelse

I takt med at omverdenen bliver mere og mere kompleks, er der større og større behov for, at de offentlige ledere kan lede sig selv. Opskriften er at møde verden med mere enkelthed, når den bliver mere og mere kompliceret og kompleks.

»Vi får en større og større mængde info, skal løse flere opgaver på kortere tid, får flere og flere interaktioner og kortere tid til at tale om det, så det kræver meget at fastholde fokus, have opmærksomhed de rigtige steder og få prioriteret, så man ikke brænder ud som offentlig leder,« konstaterer Henrik Helweg.

Det handler om at lære at styre sig selv. At kende sine egne virkemidler, at kunne øve indflydelse på sine opgivelser. At øge sin gennemslagskraft.

»Det handler ikke om at løbe hurtigere og om at blive mere robust, men om at håndtere bedre samarbejde og indføre enklere arbejdsmetoder. Mange offentlige ledere føler et voldsomt pres i hverdagen, fordi der er så mange krav, de skal lave op til. Derfor skal de lære at arbejde smartere – de skal ikke bare løbe hurtigere,« siger Henrik Helweg.

**Læs også*' Du kan selv trykke på dopaminknappen - Få styrke, selvtillid og modstandskraft

Politik ingen absolut størrelse

Et andet særligt tegn ved at agere i en politisk organisation er, at politik ikke er en absolut størrelse. Der er mange og skiftende politiske perspektiver – og det er blevet sværere at forstå og kende det politiske landskab.

»Derfor handler det om at finde ud af, hvem er jeg. Hvor er mine styrker og mine udfordringer? Hvordan kan jeg øve indflydelse på hele menageriet?,« siger Henrik Helweg, der i IDA-regi underviser offentlige ledere.

Læs også: Sådan leder du din chef - værktøjer til at lede opad

Artiklen er oprindeligt bragt på universe.ida.dk.