Risiko for social dumping: Ingeniører overflødiggør sig selv for hurtigt

Illustration: Alex150770/Bigstock

Nutidens ingeniøropgaver bliver overtaget af billigere og dårligere uddannet arbejdskraft eller automatiseret beslutningsintelligens. Fremtidens opgaver bliver komplekse og globale og har kun plads til de ingeniører, der ved, hvad de kan og vil, mener ekspert.

Ekspert i kunstig intelligens:

I 2055 har robotter overtaget 25 procent af de arbejdsopgaver, ingeniører og andre kloge hoveder i dag udfører. Samlet set vil 40 procent af alle arbejdsopgaver blive automatiseret.

Det fremgår af en rapport fra konsulenthuset McKinsey, som blev offentliggjort i sidste uge.

Find spændende jobs for ingeniører. Tjek Jobfinder.

Men selvom ingeniører har de bedste odds i kampen mod robotterne, bør de ruste sig til en helt ny jobsituation, advarer Finn Gilling, indehaver af firmaet Gilling, der udvikler beslutningsværktøjer for virksomheder på baggrund af big data og kunstig intelligens samt såkaldt automatiseret beslutningsintelligens.

»Truslen er større end det billede, der tegnes i rapporten, fordi mange af de opgaver, ingeniører løser i dag, om få år kan løses med billigere arbejdskraft. McKinseys analyse er statisk, fordi de har taget udgangspunkt i eksisterende job uden at se på, at dårligere uddannet arbejdskraft snart kan løse dem,« siger Finn Gilling, der i 30 år har arbejdet med databaserede beslutningsværktøjer til virksomheder og er aktuel med bogen ‘The Human Decision System’.

At ingeniører udkonkurrerer sig selv, er dog nærmest en naturlov, påpeger han:

»Hvis et samfund skal investere fornuftigt, uddanner det ingeniører, der kan konstruere maskiner, som kan betjenes af billigere arbejdskraft end dem selv. Pointen er, at ingeniører skal overflødiggøre sig selv et par gange i løbet af deres karriere. Det er der ikke noget nyt i. Den nye, store udfordring er, at hastigheden, hvormed det sker, stiger og stiger.«

Mere komplekst

Mens meget ingeniørarbejde bliver overtaget af andre, vil de tilbageværende opgaver vokse i størrelse, kompleksitet og sværhedsgrad.

Da produktionen i sin tid flyttede til Kina, beholdt vi udviklingen herhjemme. Næste skridt bliver at flytte udviklingsopgaverne ud, fordi de bliver for omfattende og komplekse til det danske ingeniørarbejdsmarked, vurderer Finn Gilling.

Han henviser til, at globale virksomheder allerede i dag hyrer tusindvis af ingeniører fra hele verden til deres enorme udviklingsopgaver, der ofte strækker sig over flere år.

Ingeniørjobs inden for procesteknik og kvalitetssikring. Se de nyeste opslag her.

Udviklingssamarbejdet mellem Vestas og japanske Mitsubishi er et godt eksempel på, at den danske vindmølleproducent manglede netop udviklingskapacitet, mener Finn Gilling:

»Vestas ramte udviklingsmuren, fordi vindmøller bliver mere og mere sofistikerede. På et tidspunkt blev virksomheden for lille til at udvikle alle komponenterne selv og smække dem sammen til en vindmølle. Produktionen var blevet for kompleks og for dyr at finansiere.«

Erfaring mister værdi

De ingeniører, der evner at blive i faget, når omvæltningerne sker, kan ifølge Finn Gilling inddeles i fire kategorier (se boks tv.). Der er intet revolutionerende ved kategorierne, for de findes for så vidt allerede i dag. Det nye er, at ingeniørerne skal være lysende klar over den rolle, de indtager, vurderer han:

»Jo mere bevidst man er om sin rolle i organisationen, des bedre kan man koncentrere sig om de relevante opgaver og sætte klare grænser for sine arbejdsopgaver,« siger han.

Erfaring og intuition er et par af de egenskaber, der mister en stor del af deres værdi. Ingeniører, der gennem mange år har udviklet en mavefornemmelse for at træffe de rette valg, bliver i dag udfordret af big data og kunstig intelligens, som fremover bliver langt bedre til at træffe de fornuftige valg, fordi de kan analysere gevaldige datamængder på splitsekunder, forklarer han.

Brænder du for automation? Søg efter dit næste drømmejob på Jobfinder.

»Du akkumulerer erfaring og viden over tid, så du burde blive mere og mere værd, jo ældre du bliver. Desværre er erfaring og den medfølgende intuition blevet en billet til et tog, der er kørt, fordi kunstig intelligens kan give et bedre svar end erfaring og viden, der er oparbejdet gennem et arbejdsliv,« skønner han.

Efterhånden som omkostningerne ved automatisering falder, vil ingeniørvirksomhederne komme under hårdt pres, forudser han – og det vil ramme ingeniører på levebrødet:

»I dag kan man for få penge købe en mini-computer, der kan ligge på bagsiden af et frimærke, og dermed på relativt kort tid udvikle produkter, der tidligere krævede stor faglighed og lang udviklingstid. Den almengørelse tryner ingeniørernes høje løn. Det er social dumping for ingeniører.«