Projektledere skal tage deres egen forandringsmedicin

Der er masser af muligheder for at indfri det uforløste gevinstpotentiale i projekter. Det handler blandt andet om at ændre adfærd - og plukke de lavthængende frugter, lyder budskabet i ny bog om gevinst­realisering.

Prøv at skære gevinsten i dit projekt op i fem lige store bidder, behold en bid for dig selv i styregruppen og smid så de andre fire ud med affaldet. Sådan ser virkeligheden nogenlunde ud for projektledere i danske virksomheder og organisa­tioner i dag.

To kolleger i konsulentvirksom­heden Implement Consulting Group, Rasmus Rytter og Jesper Lind, har allieret sig med lektor på Aarhus Universitet ph.d. Per Svejvig, der forsker i værdiskabelse.

Vil du videre i karrieren? Få inspiration på Jobfinder.

Sammen har de skrevet en bog om gevinstrealisering – med det ædle formål at åbne alle projekt­lederes øjne for, hvor mange ekstra lavthængende frugter, eller bidder, der kan plukkes blot ved at ændre adfærd og justere på nogle knapper.

»Vi blev i vores arbejde med virksomheder og organisationer ganske enkelt forundrede over, hvor få projekter der havde en struktureret tilgang til at forbedre resultaterne, når alle undersøgelser nu viser, hvor store gevinster der er at hente,« siger seniorkonsulent i Implement Consulting Group Rasmus Rytter.

Store gevinster at hente

De tre forfattere arbejder med nogle tal for værdien af at fokusere på gevinstrealisering: Man kan gå fra at realisere omkring 20 pct. af gevinstpotentialet uden en struktureret tilgang til gevinstrealisering, til at realisere omkring 80 pct. af potentialet med en struktureret tilgang til gevinstrealisering.

Gevinsten kan være penge, en ny metode, arbejdsglæde, læring i organisation, performance eller noget helt syvende.

»Uanset hvad, er værdien meget høj, mens ekstraomkostningen i projektet er meget lav. Så spørgsmålet er, hvorfor i alverden der kun er få virksomheder, der arbejder med den strukturerede tilgang,« siger Rasmus Rytter.

En af de centrale årsager, mener han, er, at projektstyringen primært har fokus på leveranceproduktion og ikke på ændret adfærd som forudsætning for gevinstrealisering. Ændret adfærd kan for eksempel være at indarbejde nye processer, faktisk at bruge nye it-systemer eller at ændre rådgivning til kunderne.

»Der bliver tænkt mange gode tanker i forandringsprojekter. Der bliver lavet processer og it-systemer og ny tilgang til kunderne, men det bliver ikke integreret i den måde, organisationen arbejder på. At ændre adfærd kræver motivation, at projektdeltagerne kan se formålet, får den rette træning, og at man skubber på, indtil forandringen har forplantet sig,« lyder det.

Læs også: Kong Arthur inspirerer projekter i Kalundborg Forsyning

Der skal derfor ifølge forfatterne investeres mere i forandringsledelse, da ændret adfærd er det, der driver gevinstrealisering i projekterne.

»Der bruges mange ressourcer på at estimere, hvad det koster at lave en leverance, f.eks. et it-system, og putte det ind i et regneark, men der bliver kun brugt lidt på at estimere, hvor store gevinsterne er. Hvis vi kan ændre vores tilgang til gevinst­realisering, er der samfundsmæssigt et enormt potentiale at hente,« siger Rasmus Rytter.

For mange projektledere er der dog en række barrierer, der skal overvindes. De må påtage sig et langt større ansvar, hvis de både skal sikre leverancerne og sikre, at der kommer gevinster ud af anstrengelserne.

»At tage det ansvar betyder, at der tilføjes langt flere risici. Projektets varighed forlænges måske, og for mange er det også et nyt kompetenceområde, der skal omfavnes for at komme i mål med gevinstrealiseringen,« siger Rasmus Rytter.

For at øge værdiskabelsen i projekterne må projektlederne tage den forandringsmedicin, som de selv giver de medarbejdere, som deres projekter påvirker.

Bliv opdateret på de nyeste værktøjer inden for it, ledelse og uddannelse til projektledere på projekt:værktøjsdagen 2015 den 26. november i København. Læs mere og tilmeld dig på projektdagen.dk.