Naturvidenskab overhaler humaniora

For første gang blev der sidste år på de danske universiteter uddannet flere bachelorer inden for natur og teknik end inden for humaniora. Men truslen om, at der i 2025 vil være en kæmpe mangel på naturvidenskabelige og tekniske kandidater, er fortsat reel, lyder det fra IDAs formand.

De unge vælger i stigende grad de naturvidenskabelige uddannelser, når de søger optagelse på de danske universiteter.

Det viser den seneste opgørelse fra Danske Universiteter.

Mens det i 2007 var hver fjerde af alle universitetsstuderende (5.235 eller 24 procent), der valgte en videregående uddannelse inden for natur og teknik, så er tallet i 2015 steget til hver tredje (9.899 eller 32 procent).

Kunne du tænke dig at være med til at uddanne de nye generationer? Se ledige stillinger inden for undervisning her

Udviklingen glæder formanden for Ingeniørforeningen IDA, Thomas Damkjær Petersen, der tror og håber, at stigningen i antallet af højtuddannede inden for naturvidenskab og teknik er udtryk for en reel voksende interesse for områderne blandt de unge.

»Desuden har en stor del af samfundsdebatten på uddannelsesområdet handlet om den store efterspørgsel, som virksomhederne har på teknisk og naturvidenskabeligt uddannede. Det har sikkert også haft en indvirkning på de unge, da de skulle vælge studium,« vurderer Thomas Damkjær Petersen..

Samtidig blev der i 2015 uddannet 5.281 bachelorer inden for natur og teknik, hvilket ikke kun er en stigning fra 2.670 bachelorer i 2007. Det er også første gang, at antallet af naturvidenskabelige bachelorer overgår antallet af humanistiske bachelorer. Ganske vist kun med 37 bachelorer, men alligevel.

Det er ikke kun inden for antallet af færdiguddannede bachelorer, at naturvidenskabeligt uddannede i 2015 oversteg antallet af humanistiske. Med 4.733 færdige kandidater inden for natur og teknik i 2015 blev der uddannet 41 flere end inden for humaniora.

Antallet af færdige kandidater inden for natur og teknik er i øvrigt en stigning på over 1.000 i forhold til 2007, hvor tallet var 3.490 nyuddannede kandidater.

Der er stor efterspørgsel på folk med naturvidenskabelig og teknisk baggrund. Se de ledige stillinger her.

Stadig udsigt til ingeniørmangel i 2025

Men trods stigningen er der stadig et godt stykke vej til at dække den mangel på det danske arbejdsmarked i 2025 på 13.500 højtuddannede inden for og natur, som en prognose fra den teknologiske alliance Engineer the future pegede på sidste år. Det vurderer formanden for Ingeniørforeningen IDA, Thomas Damkjær Petersen.

»De stigninger, vi har set i optaget på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser de senere år, er skridt i den rigtige retning, men der skal fortsat arbejdes målrettet på, at den udvikling fortsætter, hvis erhvervslivet ikke skal stå med en mangel om ti år,« siger han.