Jagten på it-uddannede tager nye former i 2017

Virksomhedernes higen ­efter attraktive kandidater med it-baggrund er intens, og i 2017 vil digitale rekrutteringsmodeller og øget brug af de sociale ­medier være blandt de metoder, der skal vinde kampen om kandidaterne.

Som it-uddannet bliver det ikke svært at få job i 2017. Tværtimod. Efterspørgslen er støt voksende, og det er kun manglen på uddannede, der holder antallet af beskæftigede i it-branchen nede.

De seneste tal fra brancheorganisationen IT-Branchen viser således en støt stigning kvartal efter kvartal siden 2014 blandt beskæftigede it-folk, så der i midten af 2016 var registreret 83.506 fuldtidsansatte, hvilket svarer til en stigning på over 2.500 personer på blot et år.

Og det er endda kun en lille vækst sammenlignet med den samlede vækst blandt it-uddannede i hele EU, der ifølge Eurostat fra 2011 til 2015 lød på hele 1,5 millioner nye it-ansatte.

Tallene i de to opgørelser kan ikke direkte sammenlignes, men det overordnede billede er det samme. Det er de it-uddannede, der kan vælge og vrage blandt virksomhederne – ikke omvendt.

Og sådan vil det være nogen tid fremover, vurderer Christina Just, managing partner i Capax, der bl.a. rekrutterer it-kyndige medarbejdere til det hungrende erhvervsliv.

»Det er dog ikke ensbetydende med, at it-uddannede blot kan læne sig tilbage og hvile på laurbærrene. Udviklingen drøner derudad med 1.000 kilometer i timen, og uanset hvilken jobfunktion man har, sker der hastigt ændringer. Derfor er det vigtigt at udvikle sig og holde sine kompetencer up to date,« siger hun.

Engelsk bliver et must

Ændringerne kan blandt andet komme på grund af et stigende lønpres. Højtuddannede it-specialister kan lidt friskt sagt selv bestemme deres løn, og det øger risikoen for, at bestemte opgaver bliver for dyre at få lavet herhjemme og dermed outsources.

Også den tidligere så effektive barriere mod udenlandske specialister på det danske it-arbejdsmarked, nemlig kravet om at kunne dansk, er i opløsning.

»Manglen på arbejdskraft betyder, at virksomhederne i stigende grad ansætter udenlandsk arbejdskraft. Det betyder, at flere og flere virksomheder accepterer engelsk som et fuldgyldigt sprog i it-afdelingerne. Det gælder indtil videre mest i private virksomheder. Men også virksomheder, der arbejder med det offentlige, mærker et øget pres for at åbne op for engelsksprogede medarbejdere for at få besat ledige stillinger,« siger Christina Just.

En af de megatrends, som ifølge Capax-direktøren for alvor vil ramme it-branchens arbejdsmarked, er, at mobilitet belønnes.

»Tag for eksempel en SAP-ekspert. Der er et stort behov i dag, men om nogle år kan behovet være flyttet, og SAP-eksperten må indstille sig på at være mere mobil og søge ansættelse i udenlandske virksomheder,« siger Christina Just.

Ikke nødvendigvis sådan, at han eller hun skal flytte fra Danmark, for samarbejdsformerne bliver anderledes og mere og mere baseret på digitale og teknologiske løsninger, hvor ens team måske sidder spredt ud over flere lande og kommunikerer på nettet og via Skype eller lignende.

Robotter screener kandidaterne

Inden for selve rekrutteringen peger Christina Just på, at den gamle form med at offentliggøre et jobopslag og så håbe på, at den rigtige kandidat viser sig, er ved at uddø inden for it-rekruttering.

»HR-verdenen ser nye digitale løsninger, der vil revolutionere de måder, vi går til ansættelser på i dag. Blandt andet vil den indledende del af screeningen af kandidaterne, hvor de formelle kompetencer vurderes, ske via digitale processer. Så kan arbejdsgiveren koncentrere sig meget mere under selve samtalen om at efterprøve, om kandidaten og virksomheden på et mere personligt plan er et rigtigt match,« siger hun.

Automatiseret screening vil ikke være færdigudviklet i 2017, men snart vil mange virksomheder have installeret digitale robotter til at besvare de indledende spørgsmål, som en kandidat kan have til et bestemt job.

»98 procent af de spørgsmål, som kandidater stiller, er de samme, og dem kan virksomhederne lige så godt besvare gennem digitale løsninger,« siger Christina Just.

Videopræsentation mere almindeligt

En anden trend inden for rekruttering i it-verdenen er, at kandidater kan blive bedt om at optage en lille videofilm af sig selv, hvor de besvarer en række spørgsmål. Dermed får arbejdsgiveren et bredere indtryk at kandidaten end det mere to-dimensionelle cv og formelle eksamensbevis.

»Især når det gælder internationale ansættelser, bliver video-screening stadig mere almindelig, for ud over at give et umiddelbart indtryk af personen afslører en video hurtigt vedkommendes sprogkundskaber, og dermed undgår man at skulle bruge tid på en kandidat, der grundlæggende ikke er egnet, siger Christina Just og tilføjer, at konventionerne omkring et Skype-interview ikke giver samme frihed til at ‘smide røret på’ efter få minutter, hvis kandidaten er uegnet i forhold til at vælge fra på baggrund af en video.

»Virksomhederne vil vælge de intelligente digitale løsninger for at spare tid. Men heller ikke kandidaterne gider spilde tiden, og de vil være glade for en mere effektiv screening,« siger hun.

Målrettede jobannoncer

Brugen af big data vil også kunne hjælpe virksomhederne og jobportalerne med at målrette jobåbninger til de mest relevante kandidater. Jobagenter bliver meget mere detaljerede, og kandidater vil ikke fremover blive spammet med irrelevante jobopslag, bare fordi de har tilmeldt sig en database eller en jobbank.

Christina Just sammenligner det med at købe et par sko på nettet:

»Har du bemærket, at hvis du har søgt på nettet efter et par sko, så begynder der pludselig at dukke skoreklamer op overalt på din skærm? Det samme kunne man forestille sig ske inden for jobannoncer: Ledige stillinger vil blive vist for dig, men kun inden for områder, du har vist interesse, og ikke som en strøm af alle mulige andre irrelevante jobopslag,« siger hun.

Opsøges på Facebook

At jagte kandidaterne ved brug af intelligente digitale løsninger og big data bliver en uundværlig del af HR-afdelingernes værktøjskasse fremover, og fra 2017 vil it-kandidater i stigende grad opleve, at de sociale medier tages i brug.

»LinkedIn har vundet kampen om at blive verdens førende cv-database, og i Capax tjekker vi typisk kandidaters cv her, men så er det også slut,« siger Christina Just og forklarer, at når en faggruppe som it-kandidater er i så høj kurs, så starter konkurrencen om dem langt tidligere og meget tættere på de enkelte kandidater end nogensinde før:

»Det handler kort sagt om at henvende sig til dem dér, hvor de er. Og det er i langt højere grad i interessegrupper og lukkede netværk på diverse sociale medier som Facebook. Det har virksomhederne opdaget, og derfor er de begyndt at finde på måder at opsøge dem dér.«

Employer branding via ambassadører

Virksomheder vil i stigende grad støtte de af deres menige medarbejdere, der er særligt aktive på nettet, i at fungere som stærke ambassadører for virksomheden. Især vil det være værdifuldt, hvis medarbejderne har adgang til lukkede grupper, som det ikke er muligt at få adgang til gennem virksomhedens egen upersonlige Facebook-profil.

»Virksomhederne vil understøtte ambassadørernes adfærd, fordi positive omtaler på nettet fungerer på samme effektive måde, som når man taler godt om sin virksomhed til venner og gamle studiekammerater ved cafebesøg og byture,« siger Christina Just.

Ikke desto mindre, er det vigtigt for virksomhederne, at det har en stærk tilstedeværelse på de sociale medier, mener hun. For det er her kandidater kan skaffe sig fin indsigt i de virksomheder, der interesserer dem.

Det er både lettere og mere informativt at besøge virksomhedernes hjemmeside, deres Instagram-profil og Twitter-konto og de forskellige grupper, der er i virksomhedens navn på Facebook, frem for at samle virksomhedens officielle brochure op på messer, som kandidaterne måske ikke rigtig gider komme til.

Det er også derfor, at flere virksomhedsledere benytter deres personlige profiler til at promovere deres virksomheder og de værdier, der hersker, mener Capax-direktøren.

Målrettet fredagsbar

En helt anden strategi, som stadigt flere virksomheder vil benytte i 2017 i jagten på de eftertragtede it-kandidater, er at opsøge dem allerede tidligt på studierne.

»Virksomhederne vil identificere relevante kandidater og de uddannelser, de går på, og helt fra de første studieår opsøge dem på studiestederne både i form af sociale arrangementer som fredagsbarer og faglige tiltag som case competitions. Og de vil være meget specifikke. De ved nemlig godt, at de ikke længere vinder kandidaternes hjerter med en sandwich og en brochure. It-kandidaterne vil have kvalitet, ellers går de bare videre til en af de andre bejlere,« siger Christina Just.