IT-Branchen: Sådan bliver Danmark en digital rollemodel for resten af verden

Brancheorganisationen IT-Branchen brugte sit 100-års jubilæum på at udarbejde et manifest med forslag fra branchens egen folk på, hvordan Danmark kan udvikle en digital samfundsmodel

IT-branchen føler sig presset. Skønt der lige nu er exceptionelle udviklingsmuligheder inden for it, har de danske virksomheder det svært.

Det fremgik af Brancheorganisationen IT-Branchens 100-års jubilæumsmøde (den startede som en forening for skrivemaskineimportører), hvor omkring 200 branchefolk var samlet på Børsen i København.

Usædvanligt mange nye job-opslag inden for it. Se dem her

Hovedproblemerne er dels manglen på kvalificeret arbejdskraft herhjemme - ifølge sidste års "Redegørelse for Danmarks digitale vækst 2016" fra Erhvervsstyrelsen vil der mangle 19.000 it-specialister i 2030 - dels vanskelighed med at finde finansiering til og tjene penge på it-virksomheder.

På den baggrund havde IT-Branchen besluttet at afvikle sit årsmøde som en workshop for deltagerne med henblik på at udarbejde en fælles hensigtserklæring med hovedpunkter til, hvordan Danmark kan udvikle en digital samfundsmodel i verdensklasse.

Ni målsætninger skal pege frem

Resultatet blev et manifest med ni overordnede målsætninger inden for fire hovedområder, som efterfølgende blev overbragt til regeringen.

1. Udvikling af talenter

  • Vi skal her og nu sikre, at vores børn bliver digitale skabere! Alle børn skal lære at være kreative og skabende med teknologi gennem et obligatorisk fag i folkeskolen.
  • It-uddannelserne skal matche det højeste internationale niveau blandt andet gennem et langt tættere samspil med succesfulde start-ups og it-virksomheder.

2. Adgang til kapital

  • Vi skal skabe en folkelig dansk investeringskultur, hvor alle danskere investerer i danske vækstvirksomheder.
  • Pensionsmidlerne skal bruges aktivt til at støtte og hjælpe små- og mindre virksomheder.
  • Danske virksomheder skal være de bedste til at dele værdiskabelsen med medarbejderne gennem medarbejderaktier.

3. Internationalt perspektiv

  • Vi skal genopfinde den danske eksportmodel ved at bringe erfarne forretningsfolk i spil og blive de bedste til digital eksport.
  • Danmark skal være blandt de fem bedste til at tiltrække digitale talenter i verdensklasse. Der skal iværksættes en massiv markedsføring af Danmark, og rammerne for international arbejdskraft skal forbedres.

4. Det digitale spor

  • Vi vil bringe de digitale talenter direkte i spil i erhvervslivet gennem bestyrelsesposter og nye samarbejdsformer.
  • Der skal gives et massivt løft til digital kompetenceudvikling, og der skal skabes økonomiske incitamentsordninger til digital omstilling.

Seneste job

Structural EngineerSiemens Gamesa Renewable Energy
Anerkendt statikerArkitema Architects K/S
Materials Engineer (Casting Specialist)Siemens Gamesa Renewable Energy