Flere søger mod ingeniørstudierne

OPDATERET: Tal fra danske ingeniøruniversiteter afslører stigning i ansøgerantal. Syddansk Universitet har modtaget næsten dobbelt så mange ansøgere som sidste år.

Ingeniørlysten breder sig blandt kommende studerende. Antallet af ansøgninger, der søger om optagelse på ingeniørstudier gennem kvote 2, er steget. Det beretter flere af de tekniske universiteter om.

På Syddansk Universitet er mængden af ansøgere, der har valgt ingeniørstudierne på SDU som første prioritet, øget med 35 pct. fra samme tidspunkt sidste år.

Kan du udvikle de bedste vindmøllevinger? Så er der brug for dig her

Stigningen for ansøgere, der har placeret SDU som første prioritet og lavere, er imidlertid endnu større. Den procentvise forøgelse er her 45 pct., og det svarer til, at 956 personer i denne kategori har søgt ind på SDU.

Tallene tyder på en tendens, hvor interessen for ingeniørstudiet stiger, mener uddannelsesdirektør hos det tekniske fakultet på SDU Henning Andersen.

»Vi er altid forsigtige med at sige, hvad sådanne ansøgningstal betyder for det endelig optag i september. Men når den procentvise stigning er så stor, er det udtryk for en større interesse for ingeniørstudierne,« forklarer uddannelsesdirektøren.

Ny bachelor skaber ansøgningsvækst på DTU

DTU modtog i år 2.386 ansøgninger til kvote 2, og derfor ligger stigningen på 35 pct. sammenlignet med tallene for 2015.

En del af det øgede ansøgertal skyldes dog, at DTU har oprettet en ny bacheloruddannelse, som har modtaget 215 ansøgninger. Hvis ansøgningerne til uddannelsen ’General Engineering’ trækkes fra, har DTU stadig en ansøgningsfremgang på 23 pct.

»Den store forskel er, at 240 ansøgninger ud af i alt 620 flere ansøgninger i år går til nye uddannelsestilbud. Og her er den nye engelsksprogede "general engineering" storsluger,« uddyber bachelordekan på DTU Martin Vigild.

Stigningen for diplomingeniøruddannelsen er størst i følgende felter (I rækkefølge efter antal ansøgninger): Arktisk teknologi, process og innovation, elektrisk energiteknologi (tidligere stærkstrøm), maskinteknik, og fødevareanalyse.

For Aalborg Universitet er forøgelsen mindre. Blandt ansøgere, der har placeret AAU som deres første prioritet, er andelen steget med 13 pct. For de lavere prioriteringer ligger procentdelen på 8 pct.

Det har ikke været muligt at få statistik fra Aarhus Universitet.

Stigning redder ikke ingeniørmangel

Formand for Ingeniørforeningen og bestyrelsesformand i Engineer the future, Frida Frost, glæder sig over fremgangen, men understreger, at der er behov for, at endnu flere søger mod ingeniørstudiet i fremtiden:

»Fantastisk med stor stigning, men der er dog stadig lang vej endnu, hvis Danmark ikke skal mangle 13.500 ingeniører og scient'er i 2025,« fastslår Frida Frost og tilføjer:

»Så i Engineer the future beholder vi arbejdstøjet på, for optaget skal øges med 50 pct på både diplom- og civilingeniøruddannelserne, hvis danske virksomheder ikke skal mangle ingeniører.«

Læs også: Gymnasieelever består DTU-kursus med samme karakterer som førsteårsstuderende

Hvor mange de enkelte universiteter optager på deres ingeniøruddannelser står først klar til sommer, når kvote 1 fristen er overstået den 5. juli, og de studerende er fordelt på deres ønskestudier.

Kvote 2-konceptet

Optagelse på kvote 2 er for ansøgere, der af forskellige grunde ikke kan blive optaget gennem kvote 1, eller som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer udover eksamenssnittet.

De enkelte uddannelsesinstitutioner fastlægger selv deres kvote 2-kriterier for optagelse.

Ansøgerne vurderes individuelt på baggrund af deres kvote 2-ansøgning.

Ansøgningsfristen for kvote 2 var i år 15. marts.

Ved kvote 2 fristens udløb har 55.000 på landsplan søgt om optagelse til videregående uddannelse.

Det er en stigning på cirka 7,2 pct. i forhold til sidste år, hvilket samlet set svarer til knap 3.710 ansøgere landet over.

Seneste job

C# Full stack Developer Siteimprove A/S
Global Product Compliance Project Manager Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S
Product Manager Sigma Designs Technology ApS