Er der plads til en flygtning på din arbejdsplads?

Hvilke midler skal i brug for at få flere flygtninge i beskæftigelse? Og findes der overhovedet egnede job til landets flygtninge? Arbejdsmarkedets parter mødes i dag til opstartsmøde om flygtninges jobsituation. Hvem mener du har ansvaret, og føler du dig selv forpligtet til at hjælpe?

Når arbejdsgivere og lønmodtagere i dag tager fat på de omdiskuterede trepartsforhandlinger, har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) én helt klar dagsorden: Skaf job til de mange flygtninge, der de seneste måneder er strømmet ind i Danmark. Adgang til det danske arbejdsmarked er forudsætningen for en vellykket integration, lyder argumentet fra den danske regering. Et argument, de færreste vil opponere imod. Det store rungende spørgsmål er imidlertid ‘hvordan’?

Hedder værktøjerne indslusningsløn, praktikpladser, intensiv sprogundervisning, eller handler det først og fremmest om at få luget ud i bureaukratiet, så også små og mellemstore virksomheder uden 30-mand store HR-afdelinger kan være med?

Og så er der hele spørgsmålet om, hvorvidt de danske virksomheder overhovedet er parate til at løfte opgaven? Bør alle virksomheder føle sig forpligtet? Er der for eksempel plads til en flygtning på din arbejdsplads?

Lad os høre din mening!