DTU vil lære virksomhederne at få forretning ud af deres big data

Big data er mange virksom­heders uudnyttede råstof. Nyt kursus på DTU skal hjælpe virksomhederne i gang. Disa fik hjælp til et pilotprojekt, som er klar til april.

Danske virksomheder er et sandt eldorado af værdifuldt råstof i form af en stadigt stigende datamængde, men det kniber med at omsætte guldet til levedygtige forretnings­ideer eller smartere produktionsmetoder.

Det er baggrunden for, at DTU Business nu udbyder et kursus i Big Data Business Innovation, forklarer Sam Kondo Steffensen, programchef på DTU Business.

»Vi ser vores rolle som en rampe til, at virksomheden rent faktisk kan få eksekveret og skabt nye datadrevne forretningsområder. Derfor fokuserer vi kun på at skabe målbar værdi ud af den tilgang til data, den enkelte virksomhed har,« siger han.

I efteråret udbød DTU Business et tilsvarende kursus som pilotprojekt. Det er det forløb, kurset bygger videre på.

I pilotprojektet deltog bl.a. Sten Haunstrup, teknisk direktør i virksomheden Disa, der leverer maskiner til sandformsstøbning, med et hold af kolleger.

»Vi deltog, fordi big data har strategisk betydning. Som leverandør til et støberi, der blandt andet leverer bremseskiver, tilhører vi den gamle industrielle bane, men big data er lige så vigtig for os, som det er for Facebook, og der er en masse uudnyttet potentiale, hvis man bruger de mængder data, man kan få,« siger Sten Haunstrup.

Big data kan reducere spild

Kurset er tilrettelagt, så det ikke bare er en medarbejder, men et hold, der deltager. Det er netop for at sikre en reel forankring, og at det ikke bare ender som inspiration, forklarer Sam Kondo Steffensen:

»I de fleste tilfælde er det utrolig svært for én person at få ressourcer og taletid derhjemme, men når virksomheden sender et team af forskellige kompetencer, får de både en teknisk og en forretningsmæssig tilgang.«

Ud over at stille med et hold af medarbejdere på tværs af det tekniske og forretningsmæssige skal virksomhederne have et projekt med, som de ønsker at arbejde videre på.

Disas projekt handler om at få fuldt overblik over støbeprocessen for på den måde at begrænse det nuværende spild på 10-15 procent til nogle få promiller, forklarer Sten Haunstrup.

»Hvis vi bruger data struktureret og professionelt, kan vi reducere mængden af skrot, og det vil skabe stor værdi,« siger han.

I dag er støbeprocessen i vid udstrækning baseret på erfaring og fornemmelser, og derfor ønsker Disa ved hjælp af big data at få overblik over støbeprocessen:

»Det er lidt en lukket boks, som er svær at styre for moderne ledelse. Det er gammel troldsmandsmagi, som lykkes ved, at troldmanden justerer lidt hist og her. Vores projekt handler derfor om at forsøge at gøre den erfaring til et styrbart og målbart system, for hvis man har data nok fra alle processer, kan man aflæse, om man er på rette vej og med tiden gøre systemet selvkørende,« vurderer Sten Haunstrup.

En kulturrejse

Deltagelsen i kurset er dog først og fremmest en kulturrejse for virksomheden, mener han:

»Det er en vigtig, men svær kamp at introducere big data i en virksomhed, hvor vi har haft fokus på maskinen, så vi skal bruge ressourcer på det her. Det er meget svært at flytte nye tankesæt ind i virksomheden, for den gamle måde at gøre tingene på står stærkt. Skal det lykkes, kræver det metodikker og gode eksempler, og det kan vi få gennem kurset,« siger Sten Haunstrup.

Foruden ham selv deltog kolleger fra it, product management og R&D, og de har især fået en ny måde at tænke på med sig fra kurset, fortæller Sten Haunstrup:

»Hvordan håndterer man sikker­hed og dataopsamling, hvilke afta­ler skal man have, hvis man har kundens data? Skal man overvåge støberiet via en app på telefonen, og hvordan laver man en app, når man plejer at lave maskiner i jern?« eksemplificerer Sten Haunstrup.

Et skridt foran i konkurrencen

Adspurgt, hvad han foreløbig har fået ud af at deltage i kurset, svarer han med et grin:

»En masse arbejde og en masse bøvl« – inden han fortsætter:

»Vi har et projekt kørende, der giver os en konkurrencefordel. Kan vi på sigt levere 0 procent skrot, er det 10 procent bedre end andre – og 10 procent mere på bundlinjen til os. Dem, der forstå at følge med teknologisk, også når det gælder big data, har større chance for at overleve,« fastslår Sten Haunstrup.

Disas pilotprojekt forventes at være klar til de første kunder 1. april.