Derfor skal du sige nej til klausuler

Det er skidt for karrieren, hvis du siger ja til en ansættelsesklausul – også selvom en ny lov begrænser virksomhedernes brug. Det mener Ingeniørforeningen, som her forklarer, hvorfor du skal sige nej og giver gode råd om, hvordan du gør det.

En klausul i en ansættelseskontrakt svarer billedligt talt til at give medarbejderen håndjern på og lænke vedkommende til skrivebordet. Det mener formanden for Ansattes Råd i IDA, Morten Thiessen.

Folketinget har netop vedtaget en ny Lov om Ansættelsesklausuler, der begrænser brugen, men det var meget bedre, hvis de helt havde afskaffet klausuler, lyder det fra Ingeniørforeningen. 18 procent af alle IDA-medlemmer er omfattet af en klausul.

Tid til en ny begyndelse? Tag første skridt på Jobfinder.

Her er et par håndfulde gode råd fra IDA om, hvordan du forholder dig, hvis du bliver præsenteret for en klausul i forbindelse med et nyt job, eller hvis din nuværende chef vil have dig til at skrive under på en ny ansættelseskontrakt med en klausul:

Den værste klausultype
Den nye lov om ansættelsesklausuler har ifølge IDA gjort jobklausuler ulovlige at indgå (se faktaboksen), men det er stadig muligt at indgå aftaler om de tre tilbageværende klausultyper: 1: Kundeklausul, 2: Konkurrenceklausul eller 3: Kombineret kunde- og konkurrenceklausul.

Ikke overraskende skal du vogte dig mest for den kombinerede kunde- og konkurrenceklausul. Står valget mellem kunde- eller konkurrenceklausulen, er sidstnævnte absolut værst. Det skyldes, at den forhindrer dig i at tage arbejde i det konkurrerende marked. Det må du gerne med en kundeklausul – blot du holder fingrene fra de kunder, du betjente i dit gamle arbejde.

Har du en klausul, skal du sørge for at få specificeret præcist, hvilke kunder og/eller konkurrenter klausulen omfatter.

Læs også: IDA: Klausuler skal helt væk - de skader ingeniørarbejdsmarkedet

Derfor skal du sige nej

En kæp i karrierehjulet
En klausul stikker en kæp i dit naturlige karriereforløb, fordi den begrænser din mobilitet og dine jobmuligheder – og forhindrer dig i at søge job netop i dér, hvor du har dine spidskompetencer.

Hvis du har en klausul og er ansat i en nichebranchen som f.eks. vindmøllebranchen, bliver du nødt til at søge helt væk fra branchen i en periode, hvis du ønsker at skifte arbejde. Du bliver med andre ord nødt til at søge job i en branche, du ikke kender og hvor du ikke kan sætte dine spidskompetencer i spil. Det stiller dig dårligere og betyder muligvis, at du må acceptere en lønnedgang, fordi du ikke har den relevante erfaring.

Mindsker din lønvækst
Selvom der ikke foreligger data på området, formoder IDA, at ingeniører med en klausul får en lavere lønudvikling. Formodningen bygger på, at det er sværere at sige op med – end uden en klausul. Man kunne som lønmodtager mistænke arbejdsgiverne for at give folk med klausuler en mindre lønstigning, vel vidende at de er bundet til virksomheden i kraft af klausulerne, lyder bekymringen fra IDA.

Sådan siger du nej til en klausul

IDA oplever yderst sjældent, at medlemmer får forhandlet en klausul ud af en ansættelseskontrakt. ’Tag tilbuddet, som det er – eller lad det ligge’ er indstillingen fra de fleste arbejdsgivere.

Økonomi
Ifølge de nye regler i lov om Ansættelsesklausuler kommer arbejdsgiveren til at betale kompensation for hele klausulperioden. Den bliver dog reduceret for en del af klausulperioden, hvis du finder nyt arbejde. Bemærk, at de fleste arbejdsgivere har været gennem denne kalkule, og samlet set har vurderet, at den udgift, der ligger i klausulen, opvejes af det tab, de formoder at lide, hvis de ikke binder dig med en klausul.

Arbejdsgiver er allerede sikret
Markedsføringslovens paragraf 19 indeholder en bestemmelse omkring erhvervshemmeligheder. Den beskytter arbejdsgivere mod, at en fratrådt arbejdstager bruger sin tidligere arbejdsgivers erhvervshemmeligheder i det nye job og dermed konkurrerer aggressivt. Loven forhindrer også, at man udfører selektiv salgsarbejde mod gamle kunder. Arbejdsgiver er altså allerede i et vist omfang beskyttet på kunde- og konkurrencesiden.

Acceptér, men på bedre vilkår
Da arbejdsgiveren sjældent fraviger ønsket om en klausul, har du normalt kun mulighed for at forbedre vilkårene i klausulen. IDA har en række bud, her er to af dem:

  • forsøg at få en højere kompensation

  • bed om at få nævnt de konkurrenter og/eller kunder, det drejer sig om i klausulen. På den måde ved du præcist i hvilket omfang, klausulen binder dig. Er klausulen formuleret bredt som ’konkurrenter’ eller ’kunder’, ved du måske ikke med sikkerhed, om en potentiel ny arbejdsgiver er omfattet af klausulen. Det er vigtigt at få navngivet kunder og konkurrenter fra begyndelsen. Det er på alle måder dumt at skulle spørge den dag, du vil sige op.

Seneste job

Load Simulation EngineerSiemens Gamesa Renewable Energy
Mechanical Design EngineerSiemens Gamesa Renewable Energy